• MODALIDAD: Presencial
  • DURACIÓN: Un trimestre (12 clases teórico-prácticas)
  • HORARIO: Miércoles, de 19 a 20.30 h
  • INICIO: A confirmar.
  • ARANCELES: A confirmar